Bezig met laden...

Recht van Reclame

Wettelijk herroepingsrecht

Bij een koop op afstand (webwinkel) heeft u een periode van 14 dagen als wettelijke bedenktijd. Binnen een periode van 14 dagen na het plaatsen van uw bestelling heeft u het recht deze bestelling, zonder verdere opgaaf van redenen, weer in te trekken (wettelijke herroepingsrecht). U dient ons hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen (d.w.z. per post, e-mail of fax). Wanneer de goederen reeds geleverd zijn, kunt u binnen de periode van 14 dagen uw bestelling intrekken door de reeds geleverde goederen retour te zenden.

Uw dient uw herroeping te richten tot:

GLAMIRA.nl
GLMR EOOD
bul. Andrey Lyapchev №1A
Sofia 1756, Bulgaria
Fax: 07131/39419-19
Email: service@glamira.nl

Gevolgen van het Herroepingsrecht:

In geval dat de herroeping succesvol is, worden alle goederen, diensten of gelden die door beide partijen zijn opgegeven, teruggegeven en wordt eventueel geaccumuleerd geld vrijgegeven. Indien de goederen na de levering beschadigd zijn, moet de klant een schadevergoeding betalen. Om schadevergoeding voor te komen, adviseren wij u de goederen niet te gebruiken waardoor op een manier een waardevermindering kan ontstaan. Als u een schadevergoeding verschuldigd bent als gevolg van schade aan de producten, zal deze in mindering gebracht worden op het bedrag dat aan u wordt gerestitueerd.

Goederen uitgesloten van het herroepingsrecht:

a. de levering van zaken die volgens specifieke wensen zijn vervaardigd

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h.de levering  van verzegelde zaken, als de verzegeling is verbroken terwijl deze om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden

Let op; gezien de aard van onze onderneming en de aard van onze goederen zijn de uitsluitingen van het herroepingsrecht onder met name a en b en h zeer relevant.